Hırsız ve Saf Adam Mesneviden Hikayeler

https://www.youtube.com/watch?v=YVViHs0IuRM

Check Also

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis