Yansıyan

Çinli Ressamlar kendilerini Rumlu ressamlardan daha üstün görüyorlardı.

Rum ressamlar ise,

‘biz onlardan daha üstünüz’ diyorlardı.

Bunun üzerine padişah gerçek üstünlüğe kimin sahip olduğunu anlamak için onları sınamaya karar verdi. Her iki tarafı da huzura çağırdı.

Aslında Rum ressamlar resimden daha iyi anlıyordu. Her iki taraf da birer odaya çekildi. Çinliler her sabah değişik değişik boyalar istiyordu.

Rumlar ise önce çevredeki kiri temizlemeye başladılar. Duvarları cilaladılar, parlattılar. Çinliler resimlerini bitirtiler ve davul çalmaya başladılar. Padişah geldi ve Çinlilerin dehşet verici güzel resimlerini gördü.

Sonra diğer ordaya geçince, Rum ressamlar aradaki perdeyi kaldırdı ve Çinlilerin yaptığı resim cilalanmış duvara yansıdı, böylece resimdeki güzelliğin tüm boyutları daha iyi görünüyordu.

Check Also

Üzüm Kavgası Mesneviden Hikayeler

https://www.youtube.com/watch?v=dYvBMaq2gN8