Monthly Archives: Haziran 2011

Tekkenin Kapısında

Güzeller güzeli Bağdat’lı Cüneyd’in, o hakikat erinin tekkesine bir gün, gerçekten habersiz, okuması yazması olmayan bir delikanlı konuk oldu. Birkaç gün geçti aradan. Tekkedekiler, genç adamın tarikatten ve hakikatten habersiz biri olduğunu gördüler ve şaşırdılar. Birkaç gün daha geçti ve müritler, adamı tekkeden uzaklaştırmak istediler. Delikanlı, ‘beni’ dedi, ‘lütfen şeyhinize götürün, ona öğrenci olmak ve dergahında bir lokmayla yetinmek istiyorum’ ...

Read More »

Yoksul Şair Öyküsü

Şairin biri padişahın gönlünü almak için ona şiiriler yazıp ona sundu. Cömert olan padişah bin altın verilmesini emretti, ama cömertlikte padişahtan geri kalmayan vezir ona on bin altın verilmesini uygun buldu. Bunun üzerine şair bir şiir de vezir için yazdı ve armağanını aldı. Birkaç yıl sonra şair tekrar eski yoksul haline düştü. Bir kez daha şiir yazarak padişahın huzuruna çıkıt. ...

Read More »